kontakt

Poliklinika Medicus za internu medicinu i medicinu rada

Željko Špiranović, dr.med, spec. medicine rada

Fra A. K. Miošića 13, Osijek


tel.: 031/204-009, 031/204-013

fax: 031/204-014

www.medicinarada.com/medicus/

e-mail: medicus@medicinarada.com

Radno vrijeme: 07:00 – 14:30 sati

Lokacija